KommunchefsPoolen

Om RektorsPoolen

RektorsPoolen är ett bemanningsföretag som bidrar till att lösa chefsbemanningen i samband med tillfälliga eller längre behov.

Vårt fokus ligger på nöjda uppdragsgivare och konsulter. Vi är en trygg arbetsgivare som håller vad vi lovar där man som konsult dessutom ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll genom fortlöpande kompetensutveckling.

RektorsPoolen är en del av ProAcademic AB, som har fokus på rekrytering av chefer inom framförallt offentlig sektor. RektorsPoolen drivs också nära KommunchefsPoolen AB och Omsorgspoolen AB,  som framgångsrikt arbetat med bemanningsfrågor mot rektorer, skolledare, samt vård och omsorgspersonal sedan flera år tillbaka.

Gemensamt för oss som driver RektorsPoolen är att vi har ett äkta engagemang för att arbeta med människor. Vi vill arbeta nära uppdragsgivarna och våra konsulter och i hög grad bidra till samhällsnytta.

Vår integritetspolicy

Läs om hur vi skyddar våra konsulters och medarbetares personliga integritet.

Läs mer

Jonas Berkling

Jonas Berkling

Ägare / rekryteringsansvarig

Bakgrund

Jonas har lång erfarenhet av att arbeta som chef inom såväl privat som offentlig sektor. Dessa uppdrag har framförallt varit som rektor, både inom kommunal skola och inom friskola.

Han har ansvarat för skolor på alla nivåer: förskola, grundskola samt gymnasieskola. I grunden är Jonas idrott- och engelskalärare med beteendevetenskaplig vidareutbildning samt genomgången statlig rektorsutbildning.

Han har genomfört hundratals rekryteringar genom företagen ProAcademic, RektorsPoolen och OmsorgsPoolen.

Certifierad

Certifierad för följande arbetspsykologiska test:

 • NEO PI-R
 • BOMAT
 • Cut:e
 • UPP-testet

Alla testen är granskade av STP (Stiftelsen för psykologiska test).

Utbildning
 • Statliga rektorsutbildningen 3 år (befattningsutbildning), Göteborgs universitet
 • Idrott- och engelsklärare, GIH Örebro och Uppsala universitet
 • Fristående kurser Arbets- och organisationspsykologi, Göteborgs universitet samt Personurval och rekrytering, Högskolan i Halmstad.
Kontaktinformation
Patrik Nystedt

Jan Magnusson

Senior Advisor

Bakgrund

Jan har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta som chef på olika nivåer inom offentlig verksamhet. Mestadels har han arbetat i skolans värld som rektor, skolchef och förvaltningschef men har också erfarenhet av ledarskap inom socialtjänsten.

De senaste åren har han arbetat som konsult med uppdrag som tf Förvaltningschef (Alingsås kommun), tf Sektorschef (Kungälvs kommun) verksamhetschef för grundskolan, rektorscoach, rektor och rekryterare.

Utbildning
 • Systemteori vid Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling
 • Utvecklingspsykologi vid Göteborgs Universitet
 • Mellanstadielärare, Lärarhögskolan Göteborg
Jeanina Kärrström

Jeanina Kärrström

Ansvarig för kompetensutveckling och handledning av Rektorspoolens konsulter

Bakgrund

Jeanina har lång erfarenhet av utbildningsledarskap både som rektor, förskolechef och verksamhetschef såväl inom privat som inom offentlig sektor. Hon arbetar som konsult inom utbildningsledarskap och specialpedagogiska frågor. Hennes intresse och kompetens är stort inom mentorskap, handledning och kompetensutveckling av rektorer. Hon har även arbetat på Göteborgs Universitet med kurser inom utbildningsledarskap samt personal- och arbetslivsfrågor och har uppdrag som rektorsutbildare.

Utbildning
 • Fil kand. personal- och arbetslivsfrågor, Göteborgs Universitet.
 • Fil kand. utbildningsledarskap, Göteborgs Universitet.
 • Fil kand. pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet.
 • Fil kand. specialpedagogik, Göteborgs Universitet.
 • Statliga Rektorsutbildningen (befattningsutbildning), Karlstad Universitet.
 • Montessoripedagogik för åldrarna 1-16 år, Göteborgs Universitet.