Om oss

Om oss

Om oss

Jonas Berkling

Jonas Berkling

Jonas har lång erfarenhet av att arbeta som chef inom privat och offentlig sektor. Beteendevetare som i grunden är idrott- och engelsklärare. Inom skolans värld har han framförallt arbetat som rektor. Jonas har varit rektor både inom kommunal skola och inom friskola. Han har varit ansvarig för förskola, grundskola samt gymnasieskola och sitter med i IFK Göteborgs akademiråd sedan 2009. Jonas har också arbetat som projektledare/försäljningsansvarig.

Har genomfört ett hundratal rekryteringar. Certifierad för följande arbetspsykologiska test: NEO PI-R, BOMAT, Cut:e och UPP-testet. Alla testen är granskade av STP (stiftelsen för psykologiska test).

Utbildning:

 • Arbets- och organisationspsykologi vid Göteborgs universitet
 • Personurval, rekrytering och urval vid Högskolan Halmstad
 • Affärsplanering för tillväxtföretag, Handels Göteborgs universitet
 • Statliga rektorsutbildningen 3 år (befattningsutbildning), Göteborgs universitet
 • Idrott- och engelsklärare, GIH Örebro och Uppsala universitet
Jan Magnusson

Jan Magnusson

Senior Advisor

Jan har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta som chef på olika nivåer inom offentlig verksamhet. Mestadels har han arbetat i skolans värld som rektor, skolchef och förvaltningschef men har också erfarenhet av ledarskap inom socialtjänsten.

De senaste åren har han arbetat som konsult med uppdrag som verksamhetschef för grundskolan, rektorscoach, rektor och rekryterare.

Utbildning:

 • Systemteori vid Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling
 • Utvecklingspsykologi vid Göteborgs Universitet
 • Mellanstadielärare, Lärarhögskolan Göteborg
Jeanina Kärrström

Jeanina Kärrström

Ansvarig för kompetensutveckling och handledning av Rektorspoolens konsulter

Jeanina har lång erfarenhet av utbildningsledarskap både som rektor, förskolechef och verksamhetschef såväl inom privat som inom offentlig sektor. Hon arbetar som konsult inom utbildningsledarskap och specialpedagogiska frågor. Hennes intresse och kompetens är stort inom mentorskap, handledning och kompetensutveckling av rektorer. Hon har även arbetat på Göteborgs Universitet med kurser inom utbildningsledarskap samt personal- och arbetslivsfrågor och har uppdrag som rektorsutbildare.

Utbildning:

 • Fil kand. personal- och arbetslivsfrågor, Göteborgs Universitet.
 • Fil kand. utbildningsledarskap, Göteborgs Universitet.
 • Fil kand. pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet.
 • Fil kand. specialpedagogik, Göteborgs Universitet.
 • Statliga Rektorsutbildningen (befattningsutbildning), Karlstad Universitet.
 • Montessoripedagogik för åldrarna 1-16 år, Göteborgs Universitet.
Copyright © 2022 Rektorspoolen Sverige AB | Design av Merreklam
×
MENY